rejestracja samochodu opłaty

Sprowadzenie samochodu z zagranicy to nie koniec spraw, które trzeba załatwić. Kolejna rzecz to zarejestrowanie samochodu w Polsce. Wiąże się ona z kilkoma opłatami. Jednak bez zarejestrowania samochodu nie będzie można go użytkować zgodnie z prawem. Dlatego warto dowiedzieć się, jakich formalności trzeba dopełnić i jakie opłaty ponieść jeszcze przed sprowadzeniem samochodu. Może się też okazać, że kupno samochodu w kraju będzie tańsze niż sprowadzenie go z zagranicy biorąc pod uwagę wszystkie dodatkowe opłaty (np. tłumaczenie dokumentów czy akcyzę).

 

Dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu zakupionego za granicą:

 • Dowód rejestracyjny – zagraniczny.
 • Dowód własności pojazdu – może to być umowa kupna samochodu lub faktura.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej
 • Dowód wniesienia opłaty recyklingowej – z 1 stycznie 2016 roku opłata ta ma zostać zniesiona.
 • Zaświadczenie o przeglądzie technicznym – w przypadku, gdy uznany zostanie przegląd techniczny wykonany za granicą nie jest konieczne powtarzanie przeglądu technicznego do celów rejestracyjnych w kraju.
 • Zaświadczenie o uiszczeniu podatków – formularz VAT 25.
 • Tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski – wszelkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez uprawnionego tłumacza (tłumacza przysięgłego).
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu – wypełniony wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji. Samochód należy zarejestrować w ciągu 30 dniu od daty zakupu.

 

Opłaty ponoszone przy rejestracji samochodu

By zarejestrować samochód należy przedstawić wyżej wymienione dokumenty. Wiele z nich wiąże się z wniesieniem określonych opłat:

 • Tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski – koszt od 100 do 200 zł. Zależy od jeżyk (może być drożej lub taniej).
 • Podatek VAT – koszt około 160 zł (dowód zwolnienia z podatku).
 • Opłata rejestracyjna – około 250 zł.
 • Opłata recyklingowa – obecnie opłata na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 500 zł. Jednak od 1 stycznia 2016 roku ma ona zostać zniesiona, co znacznie obniży koszt sprowadzenia samochodu do Polski.
 • Cło – w przypadku sprowadzenia samochodu wyprodukowanego poza Europą należy opłacić cło w wysokości 10% wartości auta powiększonej o koszt przetransportowania.
 • Akcyza – zależy od pojemności silnika sprowadzonego samochodu. W przypadku pojemności do 2000 cm3 wynosi 3,1%, a powyżej 2000 cm3 wynosi 18,6% ceny auta.
 • Opłata za przegląd techniczny – przegląd należy wykonać w przypadku, gdy nieuznany zostanie przegląd wykonany za granicą. Koszt kilkuset zł.